Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ECKey Management Software

 

ECKey Management Software je specijalizirani softver za programiranje ECKey uređaja i konfiguriranje različitih administracijskih postavki. Moguće je podešavanje i pregled sljedećih parametara:

Relej: namjena uređaja, vrsta poruke, puls otvaranja, puls zatvaranja, vrijeme odgode, konfiguracija senzora, itd.

Sigurnost: nivo sigurnosti, domet uređaja, domet uparivanja, identifikacija, način uparivanja, način aktiviranja, managerske postavke, itd.

PIN: korisnički i managerski PIN, fiksni PIN, PIN različit za svaki mobitel, PIN različit u određeno doba dana i noći, vremenski rotirajući PIN, itd.

Dnevno vrijeme: kontrola pristupa samo u određeni dan i samo u određeno vrijeme.

Korisnici: pregled i administacija korisnika.

Evidencija događaja: evidentiranje zadnjih 1000 događaja (modeli EK4/EK6).


 

ECKey - Postavke povezivanja

 

ECKey - Postavke releja

 

ECKey - Postavke nivoa sigurnosti

 

ECKey - Postavke PIN-ova